CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Mae Unite yn addo i weithio’n galed i ddiogelu 350 o s...

Mae Unite yn addo i weithio’n galed i ddiogelu 350 o swyddi mewn gweithfeydd cig oen

11 January 2013

11 Ionawr 2013

Mae Unite, undeb mwyaf Cymru, wedi addo i weithio’n galed i weld os ydy’n bosib i gynhyrchu cynllun busnes newydd i ddiogelu’r 350 o swyddi sydd mewn perygl yn Welsh Country Foods ar Ynys Môn. Disgrifiwyd cyhoeddiad y Vion Food group heddiw (Dydd Gwener 11 Ionawr) am y posibilrwydd o orfod cau’r busnes cig oen ffres gan fad Asda, prif gwsmer y grŵp wedi dod o hyd i gyflenwr gwahanol, gan Unite fel “trist ofnadwy”.

Dywedodd Andy Richards, ysgrifennydd Unite Cymru: “Mae’r newyddion y gall Vion gau ei safle Welsh Country Foods ar Ynys Môn yn ergyd i’r bobl sy’n gweithio yno, y gymuned leol ac economi’r ynys.

“Mae hyn yn ddechrau trist i 2013 ar gyfer ein haelodau a byddwn yn gwneud popeth sy’n bosib i sicrhau cefnogaeth a dyfodol dichonol ar gyfer gweithwyr Cymru yn Welsh Country Foods.

“Mae angen buddsoddiant, ac nid toriadau i swyddi yng Nghymru, a byddaf yn codi’r mater hwn ar frys gyda Llywodraeth Cymru.”

Dywedodd swyddog cenedlaethol Unite ar gyfer y sector, Julia Long: "Mae hyn yn newyddion ofnadwy o drist ar gyfer gweithwyr Welsh Country Foods ar Ynys Môn, yn ogystal â’u teuluoedd. Gall yr effaith ar yr economi fod yn eithafol, gan mai nifer cyfyngedig o gyfleoedd cyflogaeth yn unig sydd ar yr ynys.

“Un llygedyn o obaith yw bod Vion Food Group yn sylweddoli difrifoldeb y sefyllfa ac wedi addo i gynnal trafodaethau gydag Asda, ei brif gwsmer ar gyfer ei gynnyrch cig oen ffres, i weld os yw’n bosib i newid y penderfyniad i gau’r gwaith ar Ynys Môn.

“Rydym yn annog Asda yn yr enghraifft hon i ail-feddwl ei strategaeth sy’n gamarweiniol yn ein barn ni, ac i weithio gyda Vion i sefydlu dyfodol dichonol ar gyfer Welsh Country Foods ac arbed y swyddi hyn.

“Bydd Unite yn gweithio’n galed, dydd a nos, gyda phob parti sy’n ymwneud â hyn - Vion, Llywodraeth Cymru a Chyngor Sirol Ynys Môn  - i weld os y gallwn greu dyfodol dichonol ar gyfer y rhan hanfodol hon o’r economi leol.”

Dywedodd Vion UK heddiw, cwmni â pherchnogion Iseldiraidd, sy’n cyflogi 8,000 o staff mewn 30 o gyfleusterau ar hyd a lled y DU, ei fod yn dechrau proses ymgynghori 90-diwrnod ag undebau a’r gweithlu ar Ynys Môn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda ag uwch swyddog cyfathrebu Unite, Shaun Noble ar 07768 693940 a/neu swyddog y wasg yng Nghymru Hannah Blythyn ar 07980 237 694.

Unite yw undeb masnach mwyaf Prydain ac Iwerddon gydag 1.5 miliwn o aelodau sy’n gweithio ar hyd pob sector o’r economi. Len McCluskey yw’r Ysgrifennydd Cyffredinol.