CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Treulio diwrnod yn ein hesgidiau


Pan fod gwleidyddion yn camu y tu fewn i ffatri neu weithle arall yn eu hetholaeth, mae cyhoeddiad economaidd fel arfer yn digwydd yr un pryd – yn aml yn dda, ac yn anffodus weithiau’n wael – neu ar gyfer y

Treulio diwrnod yn ein hesgidiau‘cwrdd a chyfarch’ safonol gyda swyddogion a gweithwyr. Ond dros y misoedd diwethaf mae aelodau o Gynulliad Cymru wedi bod yn teithio o gwmpas gweithleoedd am reswm gwahanol iawn fel rhan o ymgyrch ‘Treulio diwrnod yn ein hesgidiau’ Unite.

Roedd y cynllun cysgodi gwaith yn rhoi Aelodau Cynulliad sy’n aelodau o Unite at ei gilydd gydag aelodau eraill o Unite mewn gweithleoedd ar hyd a lled Cymru. Roedd y dull ‘cymar i gymar’ ac aelod o Unite ag aelod o Unite yn golygu er bod byd gwaith y bobl sydd yn cymryd rhan yn ymddangos yn hollol wahanol, eu haelodaeth o Unite sydd yn eu cysylltu.

Treulio diwrnod yn ein hesgidiau 1

                                                                  Steph Wilkins, cynrychiolydd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Treulio diwrnod yn ein hesgidiau 2Julie Morgan AC a oedd yn cysgodi yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Trwy’r cynllun mae Aelodau’r Cynulliad yn cael syniad gwell o lawer o beth mae aelodau a chynrychiolwyr o Unite yn eu gwneud o fewn diwydiant a’r sector cyhoeddus, ac mae ganddynt gyfle i ymgysylltu’n uniongyrchol gyda’u cynrychiolwyr.

Treulio diwrnod yn ein hesgidiau 3
                                                                        Carl Sargeant AC a aeth i Airbus yn Broughton

Treulio diwrnod yn ein hesgidiau 4
Dyma beth oedd aelodau Unite y treuliodd ef amser gyda nhw yn dweud am y profiad

Felly, sut aeth yr ymgyrch ‘Treulio Diwrnod yn ein hesgidiau’? Cewch weld gyda’ch llygaid eich hunain yn ein ffilm fer – sy’n dod yn fuan!

Edrych ar y lluniau ar-lein a Flickr

Diolch i: Jenny Rathbone AM, Lynne Neagle AM, David Rees AM, Mike Hedges AM, Julie Morgan AM, Ken Skates AM, Carl Sargeant AM, Carwyn Jones AM, Rebecca Evans AM, Mark Drakeford AM, Sandy Mewies AM, Leighton Andrews AM, Jeff Cuthbert AM, Vaughan Gething AM, Janice Gregory AM, Joyce Watson AM, Edwina Hart AM.

Ac diolch yn fawr i: Kronospan, Airbus, Smurfit Kappa, Public Health Wales, Cardiff Bus, First Cymru, Sony, Ford, GE Aviation, Brains, TATA, E-Cycle Ltd, Gestamp Tallent, Murco, Cardiff University, Arvin Meritor, Public Health Wales, 3M.