CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Pleidleisiwch NA i Doriadau Agenda ar gyfer Newid

Bydd Unite yn cynnal pleidlais o’i haelodau i gyd sy’n gweithio yn y GIG yng Nghymru ar y newidiadau UniteWalesCymarfaethedig i Delerau ac Amodau yr Agenda ar gyfer Newid.

Mae Unite yn credu na fydd y newidiadau hyn yn mynd i’r afael yn briodol â’r problemau ariannol y mae’r GIG yng Nghymru yn eu hwynebu. Unite hefyd yn credu fel mater o egwyddor y dylwn wrthwynebu newidiadau colledus i delerau ac amodau ein haelodau.

Mae’r tri newid cyntaf yr un peth â newidiadau a wnaed yn Lloegr yn 2013. Roedd Unite hefyd yn gwrthwynebu’r newidiadau hyn yn Lloegr.Hyd yn hyn, nid oes unrhyw newidiadau arfaethedig wedi’u cynnig yn yr Alban.

Bydd y newidiadau hyn i gyd yn niweidiol i’n haelodau yn ariannol. Mae’r newid i ddatblygiad cynyddol fel cyflwyno cyflog cysylltiedig â pherfformiad sef rhywbeth yr ydym ni yn y GIG yn gwrthwynebu’n gadarn

Bydd pleidlais Unite yn agor ar Fawrth 24ain ac yn cau ar Ebrill 25ain. Bydd pob aelod yn derbyn llythyr gyda’r manylion ar sut i bleidleisio gydag eglurhad ar y rhesymau pam rydym yn argymell gwrthwynebu’r cynigion. 

Rydym yn annog cynnifer o aelodau â phosib i bleidleisio a bydd unrhyw un sy’n ymuno â’r undeb cyn Ebrill 18fed yn gymwys i bleidleisio.