CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Ymgyrchoedd

Undeb ymgyrchu yw Unite, sy’n brwydro ar ran ein haelodau yn y gweithle a’r gymuned – gweithio’n galed yn lleol, yn wladol a chenedlaethol ar gyfer byd gwell a thegach. 

Mae Unite Cymru yn chwarae rôl weithredol mewn llawer o ymgyrchoedd DU-eang yr undeb yn ogystal ag arwain ein hymgyrchoedd ein hunain sy’n benodol i’n haelodau yng Nghymru.

Dros y misoedd diweddar rydym wedi bod yn brysur yn brwydro i achub Remploy, yn gwthio i gadw’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol ac yn gwneud ein gwrthwynebiad i gyflog rhanbarthol ar gyfer gweithwyr Cymru yn glir.

Ymgyrchu yn y Gymuned

Mae llawer o’n haelodau yn cymryd rhan yn weithredol mewn ymgyrchoedd lleol, yn y gweithle ac yn y gymuned.

A oes gennych unrhyw ymgyrchoeddd i ddweud wrthom amdanynt? Neu eisiau annog mwy o aelodau Unite lleol i gymryd rhan?

Ebostiwch wales@unitetheunion.org a gadewch i ni wybod heddiw!

Treulio diwrnod yn ein hesgidiau

Treulio diwrnod yn e...

Bydd Unite Cymru, un o undebau mwyaf Cymru, yn dechrau ei raglen gysgodi gwaith 'Treulio d...

Find out more »
Unite in Health link group

NA i Doriadau Agenda...

Bydd Unite yn cynnal pleidlais o’i haelodau i gyd sy’n gweithio yn y GIG yng Nghymru ar y ...

Find out more »