CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Blwyddyn newydd a dechrau ymgyrch newydd i achub Rempl...

Blwyddyn newydd a dechrau ymgyrch newydd i achub Remploy yng Nghymru

23 January 2013
23 Ionawr 2013

Mae Unite, un o undebau mwyaf Cymru, wedi lansio ymgyrch newydd i ddiogelu dyfodol gweithwyr anabl y wlad hon. Mae’r ymgyrch Achub Remploy Cymru yn galw ar lywodraeth y DU i basio cyfrifoldeb dros y safleoedd Remploy sy’n weddill yng Nghymru i Lywodraeth Cymru.

Ffocws yr ymgyrch ar-lein yw www.saveremploywales.org sy’n annog pobl i gymryd rhan gan roi pwysau ar lywodraeth y DU a’r gweinidog dros bobl anabl i dderbyn cais Llywodraeth Cymru i ddatganoli Remploy yng Nghymru iddynt.  

Dywedodd Andy Richards, Ysgrifennydd Unite Cymru:

“Mae Llywodraeth y DU wedi bradychu gweithwyr anabl yng Nghymru drosodd a throsodd ac mae’n ymddangos eu bod yn benderfynol o wthio ymlaen â’u cynlluniau arfaethedig i gau ffatrïoedd Remploy.

Rydym yn credu, fel y mae Llywodraeth Cymru, bod Remploy nid yn unig yn cynnig cyfle gwerthfawr i bobl anabl yn y gweithle, ac hefyd bod dyfodol dichonol ganddi.

Rwyf wedi ysgrifennu at weinidog y DU dros bobl anabl i’w hannog i ail-ystyried a derbyn cais Llywodraeth Cymru i ddatganoli cyfrifoldeb iddynt.

Rydym yn awr yn gofyn wrth bobl Cymru am gefnogi gweithwyr Remploy a’r ymgyrch i Achub Remploy yng Nghymru.”


Caiff pobl anfon negeseuon o gefnogaeth i weithwyr Remploy a’r ymgyrch drwy’r wefan, yn ogystal â chymryd rhan drwy lobïo ar gyfer datganoli Remploy yng Nghymru.

Diwedd.

Unite yw un o’r undebau sy’n cynrychioli aelodau sy’n gweithio i Remploy yng Nghymru.

Mae gwefan yr ymgyrch ar www.saveremploywales.org

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â chyd-gysylltydd cyfathrebu ac ymgyrchu Unite, Hannah Blythyn ar 07980 237694 neu swyddog rhanbarthol Unite Andrea Jones ar 07919 320930.

Unite yw undeb masnach mwyaf Prydain ac Iwerddon gydag 1.5 miliwn o aelodau sy’n gweithio ar hyd pob sector o’r economi. Len McCluskey yw’r Ysgrifennydd Cyffredinol.