CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Unite Cymru yn y gymuned ehangach

Eisiau gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol a gweithio gyda ni i ymgyrchu ar Aelodaeth Cymunedgyfer newid? Yna beth am ddod yn aelod o Gymuned Unite?

Mae aelodaeth cymunedol Unite yn dod â phobl at ei gilydd o bob rhan o’r gymdeithas ac yn croesawu pobl nad ydynt yn gweithio i’r undeb. Rydym yn ymgyrchu gyda’n gilydd ar faterion fel tegwch, cyfiawnder a pharch, materion sydd o bwys yn ein cymunedau lleol – contractau sero awr, y treth ystafell wely, gwahaniaethu, sefyll gyda’n gilydd i wella ein hamgylchedd byw a llawer mwy.

Gyda’n gilydd gallwch wneud gwahaniaeth – yn y gwaith, yn y gymuned ac yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy, cymerwch ran a gweithredwch heddiw.

ebost: community.wales@unitetheunion.org