CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Unite yn galw am dasglu i ddiogelu dyfodol purfa olew ...

Unite yn galw am dasglu i ddiogelu dyfodol purfa olew Aberdaugleddau

07 November 2014

Heddiw (Dydd Mercher 5 Tachwedd), galwodd Unite, undeb mwyaf Prydain am dasglu a sefydlwyd yn wreiddiol er mwyn diogelu dyfodol purfa olew Murco yn Aberdaugleddau i gael ei ail ymgynnull yn dilyn methu arwerthiant y burfa i Klesch Refining Limited.

Bydd cynrychiolwyr o’r undeb yn cynnal cyfarfodydd brys gyda gweinidogion Llywodraeth Cymru heddiw ac yn pwyso ar lywodraeth San Steffan y DU i ymyrryd er mwyn diogelu prynwr gwahanol. 
Me’r burfa sydd yn cyflogi dros 400 o bobl yn ased allweddol i Gymru ac economi ehangach y DU a gall ei chau danseilio diogelwch cyflenwad tanwydd y dyfodol, rhybuddiodd Unite.

Dywedodd ysgrifennydd Unite Cymru Andy Richards: “Mae Aberdaugleddau yn ased hanfodol i economi Cymru a bydd ei chau yn barhaus nid yn unig yn drychinebus i swyddi yng Nghymru, ond gallai hefyd o bosib danseilio diogelwch cyflenwad tanwydd y DU yn y dyfodol.

“Rhaid i ni ailymgynnull y tasglu a sefydlwyd yn wreiddiol i sicrhau bod y bobl allweddol i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i ddiogelu dyfodol y burfa.

“Mae’r gweithlu wedi bod yn broffesiynol ac yn hynod o gryf yn ystod yr adegau mor ansicr hyn a rhaid sicrhau y caiff bob llwybr ei archwilio er mwyn sicrhau bod dyfodol ar gyfer puro olew yn Aberdaugleddau.”

DIWEDD   

Am ragor o wybodeth, cysylltwch o gwelwch yn dda gyda phennaeth cyfryngau ac ymgyrchoedd Unite, Alex Flynn ar 020 3371 2066 neu 07967 665869.  

Nodiadau i olygyddion 

  • Unite yw undeb llafur mwyaf Prydain ac Iwerddon gyda dros 1.4 miliwn o aelodau yn gweithio ar hyd pob sector o’r economi. Len McCluskey yw’r Ysgrifennydd Cyffredinol.