CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Ymunwch ag aelodau o Unite i orymdeithio yn Llundain

‘Cynnydd cyflog ar Brydain’ – Dydd Sadwrn 18fed Hydref

Saturday 18 October 2014 at 08:00-18:00
Ar Ddydd Sadwrn 18fed Hydref, ymunwch a’ch cyd-aelodau o Unite o hyd a lled Cymru a’r DU enag ar orymdaith wedi’i threfnu gan y TUC trwy Lundain i fynnu bod angen ‘Cynnydd cyflog ar Brydain’.

Byddwn yn teithio yno ar y trên en masse ac yn galw am wellhad economaidd i bawb, nid yr 1 y cant uchaf yn unig.

Gadewch i ni ddweud wrth gabinet Cameron llawn aml-filiwnyddion unwaith ac am byth nad yw caledi yn gweithio i ni.

Bydd yr orymdaith yn mynd o Blackfriars Embankment i Hyde Park ac mae Unite Cymru wedi trefnu trafnidiaeth ar y trên i aelodau yn gadael yn gynnar y bore o orsafoedd yng Ngogledd a De Cymru.

Bydd trenau yn gadael Llundain ar y daith i ddychwelyd yn ôl yn gynnar min nos.

Gorsafoedd Gogledd Cymru: Caergybi, Bangor, Cyffordd Llandudno, Bae Colwyn, Prestatyn, Fflint a Chaer

Bydd trenau yn cyrraedd ac yn dychwelyd o orsaf Lundain Euston. Bydd teithio grŵp ar y tiwb i ac o’r orymdaith a’r rali yn cael ei threfnu.

Gorsafoedd De Cymru: Caerdydd a Chasnewydd (ar drên siartredig wedi’i drefnu gan TUC Cymru). Os oes angen trafnidiaeth arnoch o ardal Abertawe a.a. i ddal cysylltiad yng Nghaerdydd yna gall Unite dalu’r gost yn ôl i chi (o fewn rheswm) o’ch taith trên cysylltiedig.

Bydd trenau yn cyrraedd ac yn dychwelyd o Lundain Paddington. Bydd teithio grŵp ar y tiwb i ac o’r orymdaith a’r rali yn cael ei threfnu.

Mae’n llefydd ar y trenau hyn yn rhad ac am ddim i aelodau Unite ond mae llefydd yn gyfyngedig a’r dyddiad cau ar gyfer archebu lle yw Dydd Gwener 19eg Medi. Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda i ofyn os hoffech chi ddod ag aelod o’ch teulu gyda chi. Mae croeso i blant.

Sut i archebu:

Archebwch le drwy ebostio wales.oct18@unitetheunion.org – rhowch y manylion canlynol yn yr ebost er mwyn archebu lle os gwelwch yn dda:

Enw:

Rhif Aelodaeth Unite:

Manylion cysylltu ebost a rhif ffôn:

P’un a ydych yn dymuno archebu lle ar y trên o Ogledd neu Dde Cymru a phu’n o’r gorsafoedd uchod sydd fwyaf cyfleus i chi.

Polisi canslo / ddim yn troi i fyny: Nodwch os gwelwch yn dda, oherwydd bod nifer o bobl dros flynyddoedd diweddar heb droi i fyny ar y diwrnod, os nad ydych yn troi i fyny yn ôl y disgwyl neu yn methu â rhoi 48 awr o rybudd byddwn yn gofyn am bris llawn y tocyn gennych.