CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

TULO Cymru diwrnodau ymgyrch etholiad Ewrop

TULO Cymru diwrnodau ymgyrch etholiad Ewrop

Saturday 12 April 2014 - Saturday 17 May 2014 at 10:00-14:00

Ymuno â TULO Cymru i ymgyrchu am lafur ar draws Cymru:

Dydd Sadwrn 19 Ebrill        Caerdydd

10.30    Waterloo Gardens Teahouse - 5 Waterloo Gardens, Cardiff CF23 5AA

Dydd Sadwrn 3 Mai            Sir Benfro

10.30    Swyddfa Unite, Stryd Robert, Aberdaugleddau SA73 2HS

Dydd Sadwrn 10 Mai          Caerphilly

10.30    Maes parcio y tu ol 'Bridgend Inn', Ffordd Eglwys, Bedwas CF38 8DY 

Dydd Sadwrn 10 Mai          Gwynedd a Conwy

i'w gadarnhau

Dydd Sadwrn 17 Mai           Caerphilly

10.30    Maes parcio Twyn, Caerphilly CF83 1JL

ebost am fwy o wybodaeth: wales@unionstogether.org.uk