CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Cefnogwch eich gweithwyr cyngor - 10 Gorffennaf

Cefnogwch eich gweithwyr cyngor - 10 Gorffennaf

Thursday 10 July 2014 at 08:00-17:00

Streiciwch ar gyfer cyflog teg - digwyddiadau ar draws Cymru

Caerdydd

Rali 12.00 Deml o Heddwch, Edward VII Avenue

Abertawe

Rali 12.30 Sqwâr Castell

Wrecsam

Gorymdeithio drwy dref 10.30

Rali Sgwâr y Frenhines 11.30

Bangor

Gorymdeithio drwy dref 11.30 Ffordd Farra

Rali 12.00 Twr cloc

Caerfyrddin

Rali - Notts Square - 12.00

Streiciau ar draws Cymru

Caerdydd

Neuadd y Ddinas, Neuadd y Sir, Lamby Way

De Ddwyrain Cymru

Ganolfan ddinesig CasnewyddGanolfan ddinesig Torfaen, Ganolfan ddinesig Blaenau  a Barley Field

Abertawe

Cave Street Depo, Canolfan ailgylchu Llansamlet Recycling, Neuadd y Sir Abertawe

Castell-nedd & Port Talbot

The Quays Castell-nedd, Ganolfan ddinesig Port Talbot, Canolfan Gelfyddydau Pontardawe 

Penybont

Ganolfan ddinesig, Swyddfeydd Sunnyside 

Gorllewin De Cymru

Thornton Depo, Neuadd y Sir Hwlffordd

Wrecsam

Ruthin Road Depo, Abbey Road Depo, Guildhall,

Fflint

Altami Depo, Ty Delyn , Neuadd y Sir Yr Wyddgrug

Powys

Swyddfeydd y Cyngor Sir Powys  Y Trallwng, Swyddfeydd y Cyngor Sir, Y Drenewydd

A

Neuadd y Sir, Ruthin.

Cyngor depos yn:

Dinbych, LLangefni, Caernarfon, Pwllheli, Dolgellau, Y Rhyl, Conway a Bae Colwyn.