CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Unite Cymru a’r Blaid Lafur

Yn hanesyddol, mae undebau masnach nid yn unig wedi cyd-drafod o blaid ac wedi eirioli hawliau gwell yn y gweithle gyda chyflogwyr ond hefyd dros dêl well i bobl sy’n gweithio yn y byd ehangach. Wedi brwydro dros yr hawl i bleidleisio, yr undebau a grewyd plaid wleidyddol i weithwyr bleidleisio drosti – y Blaid Lafur. Dros gan mlynedd yn ôl, daeth undebau at ei gilydd i sefydlu’r Blaid Lafur er mwyn rhoi llais gwleidyddol i obeithion a gwerthoedd aelodau undebau masnach. 

Heddiw, mae Unite yn dal i fod yn gysylltiedig â’r Blaid Lafur gan gynnal cynrychiolaeth ar leol leol a chenedlaethol. Fel undeb a arweinir gan ein haelodau, mae’n tadogaeth a’n cefnogaeth o’r Blaid Lafur yn bolisi Unite a basiwyd a chyfeiriwyd gan aelodau yn ein cynhadledd polisi undeb. 

Yng Nghymu, mae gan Unite le ar gorff gweithredol a gwneud polisi’r Blaid Lafur ac hefyd yn anfon cynrychiolwyr i gynhadledd flynyddol y Blaid Lafur yng Nghymru.