CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Unite Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae Unite yn lobïo aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd a digwyddiadau eraill yn y Senedd ar faterion sy’n bwysig i’n haelodau. Mae enghreifftiau diweddar o hyn yn cynnwys gweithredu ar Remploy a digwyddiad gydag Aelodau’r Cynulliad a’r TUC yng Nghymru i ddathlu Diwrnod Coffa Gweithwyr.

Mae nifer o undebau wedi trefnu grŵpiau o Aelodau Cynulliad a Grŵp Unite o Aelodau Cynulliad yw’r un mwyaf yn y Cynulliad gydag ugain o aelodau sy’n cynnwys Gweinidogion Cabinet. Cynullydd y grŵp yw David Rees AC.

Mae’r undeb hefyd yn cynnig cymorth ac anogaeth i helpu i’n aelodau i lobïo eu haelodau cynulliad unigol. Gellir lawrlwytho ein arweiniad cyfleus ar sut i lobïo Cynulliad Cenedlaethol Cymru a deall yn well sut mae’n gweithio.