CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Unite Cymru a Llywodraeth Cymru

Mae Unite yn cydnabod ein bod yn lwcus yng Nghymru i gael llywodraeth ac arweinyddiaeth wleidyddol sydd â dull gweithio gwahanol i Lywodraeth y DU yn Llundain. Mae ffordd wahanol yng Nghymru – ffordd y gallwn weithio ochr yn ochr i fuddsoddi mewn swyddi da trwy bolisïau diwydiannol cadarnhaol.

Mae gennym bartneriaeth gymdeithasol real yng Nghymru sy’n arwain at berthynas adeiladol ac ystyrlon rhwng llywodraeth, undebau masnach a phartneriaid eraill – hyd yn oed os nad ydym bob amser yn cytuno ar bopeth. Fel rhan o hyn, cynrychiolir undebau masnach yng Nghymru ar Gyngor Partneriaeth Gweithlu a’r Cyngor dros Adnewyddu Economaidd.

Fodd bynnag, gellir bob amser wneud mwy ac mae Unite yn ymrwymo i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gorau dros weithwyr Cymru. ‘Rydym yn parhau i weithio gyda llywodraeth lle bo’n briodol ac hefyd i lobïo llywodraeth gyda’n cynigion ein hunain ac ar faterion sy’n bwysig i’n haelodau.