CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Gwneud i Ddatganoli Weithio

Mae ‘Gwneud i Ddatganoli Weithio’ yn marcio agoriad trafodaeth bolisi undeb masnach sy’n canolbwyntio ar sut ‘rydym yn defnyddio datganoli i sicrhau dêl tegach yn y gwaith – i weithwyr, busnes a sefydliadau eraill a’r gymuned ehangach.

Dyma’n cynllun B ar gyfer ffyniant – dechrau cynigion economaidd sy’n ceisio gwella’r sector preifat gan sicrhau nad yw’r sector cyhoeddus yn dioddef. Mae’r ddogfen gyntaf ‘Gwneud i Ddatganoli Weithio: cynigion ar gyfer ffyniant’ yn dadlau o blaid ehangu egwyddorion o fargeinio cyfunol i elfennau eraill o’r economi yng Nghymru i drafod cyflogau, telerau ac amodau diwydiant, sgiliau, buddsoddiad, prentisiaethau a chynnyrch. 

Rydym yn cynnig y gellir gwneud hyn yn gychwynnol trwy gynllun peilot ‘fforymau sector’ mewn nifer o feysydd o’r economi yng Nghymru.

Ond y dechrau yn unig yw hyn. Mae ‘Gwneud i Ddatganoli Weithio’ yn gosod cyfeiriad datganoledig nid yn unig i wella cyflogau, telerau ac amodau gweithwyr, ond hefyd yn dyfu’r sector preifat ac felly’r economi yng Nghymru.

Gwyliwch ar gyfer y newyddion diweddaraf a rhagor o wybodaeth wrth i’r prosiect ddatblygu ac ar gyfer cyfleoedd i fod yn rhan o’r drafodaeth.

Am syniad gwell a mwy o wybdoaeth am y prosiect ‘Gwneud i Ddatganoli Weithio’ lawrlwythwch gopi i’r ddogfen briffio.