CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Byddwch yn wleidyddol

Fel aelodau undeb ‘rydym yn gwybod ein bod yn gryfach ac yn fwy effeithiol os ydym yn ddiwydiannol drefnus, ac mae’r un peth yn wir os ydym yn drefnus yn wleidyddol. Gallwn gyflawni newid, ond dim ond os ydym yn barod i wneud achos amdano – i’n haelodau, i’r cyhoedd ehangach ac i wleidyddion. 

Dyma pam ‘rydym yn ymgyrchu ac yn lobïo fel undeb, yn ddiwydiannol ac yn wleidyddol – pam nad ydych yn cymryd rhan ac yn ymgyrchu dros newid fel actifydd undeb?

Mae Unite yn falch o fod yn undeb a arweinir gan ein haelodau ac mae gan Unite Cymru bwyllgor gwleidyddol rhanbarthol sy’n cynnwys aelodau Unite sydd yn eu tro yn bwydo i’r pwyllgor gwleidyddol DU-eang o ran cynghori ar gyfeiriad gwleidyddol yr undeb. 

I ddarganfod mwy neu i gymryd rhan yn yr ymgyrchoedd ebostiwch wales@unitetheunion.org