CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Beth mae Ewrop wedi gwneud i weithwyr ac i Gymru?

Etholoadau Ewropeaidd - 22ain Mai - Defnyddiwch eich pleidlais

Rydym yn awr yn llai na mis i ffwrdd o'r etholiadau Ewropeaidd allweddol ar Ddydd Iau Mai 22ain etholiadau sydd o bwys mawr i ni yma yng Nghymru nid yn unig am fod tua 150,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar gyllid Ewropeaidd ac am fod rhaglen Twf Swyddi Cymru Llywodraeth Cymru yn cael ei hariannu'n rhannol gan yr UE, ond hefyd gan fod llawer o'n hawliau yn y gweithle yn dod o ddeddfwriaeth Ewropeaidd.

Yn anffodus, mae'r Senedd Ewropeaidd ar hyn o bryd yn cael ei dominyddu gan bleidiau adain dde. Os ydym ni eisiau diogelu ac ehangu hawliau gweithwyr a'r manteision rydym yn eu cael gan Ewrop yna mae angen i ni gael mwy o Aelodau Llafur y Senedd Ewrop wedi eu hethol ar Fai 22ain.

Peidiwch ag anghofio bod David Cameron, pan ei fod yn siarad am ail drafod ein haelodaeth o'r UE a dadalltudio grymoedd o Ewrop, ei fod yn siarad am gael gwared â llawer o'r Siartr Gymdeithasol - pethau fel hawliau mamolaeth a thadolaeth, triniaeth gyfartal ar gyfer gweithwyr llawn-amser, rhan-amser ac asiantaeth a'r hawl i gael amser i ffwrdd o'r gwaith gyda chyflog i enwi dim ond rhai.

Yna mae UKIP. Crafwch yr arwyneb a byddwch yn darganfod beth yw gwir nodau plaid Nigel Farages sgrapio hawliau yn y gweithle, trethi uwch i bobl sy'n gweithio, preifateiddio'r GIG a defnyddio toriadau cyflog i ddatrys y mater o ddiogelu swyddi. Yn syml, mae cyfraith yr UE yn diogelu pobl sy'n gweithio. 

Gall peidio â bod yn rhan o’r UE fod yn gostus iawn i weithwyr, mae rhyw 150,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu’n uniongyrchol ar gyllid Ewropeaidd – swyddi a fydd o bosib mewn perygl pe bai Cymru yn gadael yr UE. Yn wir, mae cwmnïau mawr sy’n seiliedig yng Nghymru ac sy’n allweddol i swyddi Cymru a’r economi ehangach – fel Airbus a Ford – yn barod wedi canu’r larwm os ydym ni erioed yn penderfynu gadael yr UE.

Airbus visit

Yn syml, mae cyfraith yr UE yn diogelu pobl sy’n gweithio.

Ewrop yw’r allwedd i ffyniant Cymru yn y dyfodol – mae pobl Cymru yn awr yn cael tua £70 ychwanegol y flwyddyn gan yr UE nag ydynt yn cyfrannu. Heb yr UE bydd Cymru yn cael llawer yn llai o arian ar gyfer swyddi a datblygiad, y sector amaethyddol ac adfywiad yn y gymuned. Mae Twf Swyddi Cymru – rhaglen Llywodraeth Cymru a gefnogir gan yr UE – yn enghraifft arbennig o sut rydym yn manteisio o fod yn aelod o’r UE. 

Ar Fai 22ain gwnewch yn siwr eich bod yn defnyddio'ch pleidleisio dros swyddi, hawliau gweithwyr ac Gymru. Pleidleisiwch Llafur.

Os nad ydych wedi cofrestru’n barod, y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ar gyfer yr etholiad yw 6ed Mai.