CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Gwleidyddol A Pholisi

Mea’n debygol eich bod chi wedi clywed gwleidyddion yn dweud drosodd a throsodd mai pob etholiad yw’r un pwysicaf. Ond mae’r Etholiad Cyffredinol ar 7 Mai yn wir yn etholiad y genhedlaeth. Dros y bum mlynedd ddiwethaf mae pobl sy’n gweithio a’r rhai mwyaf agored i niwed wedi teimlo poen polisïau clymblaid y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol. 

Cardiff Central campaigning

Nid yw gweithwyr, gweithleoedd na Chymru yn gallu fforddio pum mlynedd arall – y wladwriaeth les yn cael ei rholio yn ôl i lefelau’r 1930au, y diwrnodau tywyll cyn y GIG a rhwyd nawdd cymdeithasol gyda 26 y cant o doriadau ac ymosodiadau cydgysylltiedig a chyson ar ein hawliau cyflogaeth.  

Dan arweinyddiaeth David Cameron a gafodd ei addysgu yn Eton, rydym wedi gweld Prydain yn mynd am yn ôl gydag ansawdd bywyd yn dirywio a defnydd banciau bwyd yn cynyddu. Mewn gwrthgyferbyniad â gwaith pobl Cameron yw ewyllys gwleidyddol llywodraeth Lafur yng Nghymru, sy’n sefyll i fyny dros weithwyr a’r genhedlaeth nesaf: cynnal y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol; diogelu myfyrwyr sy’n hanu o Gymru rhag dalu ffïoedd uwch; gweithredu’r rhaglen Twf Swyddi Cymru llwyddiannus iawn; a gweithredu yn erbyn cosbrestru a hunan-gyflogaeth ffug.

Yr unig ffordd i gael cyfle i wneud newid cymdeithasol ac economaidd parhaus yw i bleidleisio Llafur ar 7 Mai – a chael llywodraeth Lafur ar hyd y DU.