CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Gwasanaeth Ysgrifennu Ewyllus rhad ac am ddim

Mae Unite yn darparu gwasanaeth Ewyllus trwy ei phanel o gyfreithwyr sydd yn paratoi Ewyllysiau sylfaenol ar gyfer aelodau o Unite a’u gŵr /gwraig / partner sifil / partner yn rhad ac am ddim.  

Gall costau bach fod yn berthnasol mewn rhai amgylchiadau penodol, er enghraifft os ydy’ch gofynion yn fwy cymhleth nag arfer, ond bydd y cyfreithiwr yn eich hybysu o flaen llaw i gadarnhau cyn codi unrhyw dâl.

Ni all y broses fod yn haws.   

  • • Os hoffech chi wneud Ewyllys, rhaid i chi wneud cais ar gyfer y gwasanaeth trwy eich swyddfa undeb lleol. Bydd eich cais yn cael ei lanlwytho i’r system aelodaeth er mwyn i’r cyfreithwyr ei godi a’i weithredu.  
  • • Bydd y cyfreithiwr wedyn yn anfon Pecyn Ewyllys allan i’w gwblhau gennych chi a’ch priod / partner sifil / partner ei gwblhau fel bod ganddynt y wybodaeth i gyd sydd angen er mwyn paratoi Ewyllys(iau) i chi.  
  • • Unwaith i’r cyfreithiwr dderbyn eich pecyn cyflawn, byddent yn asesu pa un a ydy’ch cyfarwyddiadau Ewyllys a’ch hamgylchiadau yn eich gwneud yn gymwys ar gyfer Gwasanaeth Ewyllys yr Undeb Llafur, ac os nad ydynt byddwch yn cael eich hysbysu. Mae’n bosib y bydd y cyfreithiwr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i ofyn am ragor o wybodaeth, a chewch wrth gwrs gysylltu â ni ar unrhyw adeg os oes gennych unrhyw gwestiynau i’w gofyn.   
  • • Unwaith i’r cyfreithiwr gael y wybodaeth angenrheidiol i gyd, byddent yn paratoi eich Hewyllys(iau) ac yn eu hanfon allan atoch gyda chyfarwyddiadau i’w llofnodi  
  • • Bydd angen i chi ddychwelyd yr Ewyllys(iau) i’r cyfreithiwr unwaith i chi eu llofnodi er mwyn iddynt wirio bod hyn wedi’i wneud yn gywir.  

Bydd yr Ewyllys(iau) sydd wedi’u llofnodi yn cael eu storio yn rhad ac am ddim yn eu Harchifau a chaiff llungopïau ohonynt eu hanfon atoch i’w cadw ar gyfer eich cofnodion eich hun. Rydym yn eich cynghori i gadw eich Hywyllys(iau) dan adolygiad i gymryd unrhyw newidiadau yn eich hamgylchiadau personol neu ariannol mewn i ystyriaeth yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn y gyfraith.  

Mae hawl gennych i un ewyllys yn unig yn rhad ac am ddim dany Cynllun Ewyllys Undeb Llafur ac os oes angen i chi newid eich ewyllys yn y dyfodol bydd hyn yn cael ei wneud ar gyfradd is ar yr amod eich bod yn dal i fod yn aelod o Unite.