CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Cyngor Cyflogaeth

Beth ddylwn i wneud os oes angen cyngor cyfreithiol cysylltiedig â chyflogaeth arnaf?   

Os ydych yn ffeindio bod angen cyngor arnoch sy’n gysylltiedig â mater cyflogaeth, dylech yn gyntaf gysylltu â’ch cynrychiolydd yn y gweithle, os oes un gyda chi. Os nad oes un gyda chi, cysylltwch â’ch swyddfa leol i siarad gyda swyddog.  

Cyn gynted y byddwch yn cysylltu â’ch swyddog cynrychioli, gyflymach y bydd Unite yn gallu helpu gyda’ch hachos.  

Beth sydd angen i gynrychiolwyr wneud?  

Unwaith i chi hysbysu eich swyddog o fater cyflogaeth potensial, byddent yn delio gydag unrhyw gyfeiriadau i gyfreithwyr fel sy’n briodol. Fodd bynnag, mae’n fwy pwysig byth yn awr bod pob cynrychiolydd yn hysbysu eu swyddogion YN SYTH pan fod Hawliad Tribiwnlys Cyflogaeth potensial gan ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib.   

Y cyfnod cyfyngedig ar gyfer cofrestru hawliad mewn Tribiwnlys Cyflogaeth yw diwrnod yn llai na 3 mis o ddyddiad y weithred sy’n cael ei cwyno amdani. Nid yw apeliadau a chwynion yn ehangu’r cyfnod cyfyngedig.