CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Cyfreithwyr Panel

Mae gan Unite Cymru 3 o gyfreithwyr panel sydd yn gweithio’n agos ag aelodau yn y canghennau* hynny sydd wedi cael ei clustnodi iddynt:

Walkers Union

leo abse cohen

Thompsons logo
 

Mae ein grantiau gwasanaethau cyfreithiol yn rhoi mynediad i chi i’r cyngor gorau, y cyfreithwyr gorau a’r cymorth gorau posib y gallwch obeithio amdano. 

Nod Unite yw darparu amrywiaeth lawn o wasanaethau cyfreithiol, o chwilio am iawndal ar gyfer anaf personol neu gam diwydiannol, i gyngor a chynrychiolaeth cysylltiedig â chyflogaeth, i helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol trwy ddarparu gwasanaeth ysgrifennu ewyllys ac ewyllysiau byw, i helpu â materion diwrnod i ddiwrnod sy’n codi mewn bywyd fel symud tŷ.

Mae’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig o’r ansawdd uchaf, ac rydym yn credu eu bod yn well na’r rhai sydd ar gael ar y stryd fawr oherwydd rydym yn defnyddio’r cyfreithwyr gorau ac nid ydym yn cymryd toriad o unrhyw iawndal a benodir i chi.  Mae rhai o’r gwasanaethau yn rhad ac am ddim a rhai yn cael eu darparu ar gyfraddau gyda disgwontiau mawr. Mae ein gwasanaethau cyfreithiol i gyd yn cael eu darparu gan gyfreithwyr sy’n arbenigo yn eu maes.  Gall ein cyfreithwyr ddarparu arweiniad arbenigol a chymorth ar:

 • Hawliadau Anaf Personol

• Gwasanaeth anaf personol sydd wedi’i ehangu ar gyfer aelodau o’r teulu nad ydynt yn gweithio

• Gwasanaeth ysgrifennu ewyllys rhad ac am ddim

• Atwrneiaeth arhosol

• Trawsgludo

• Priodasol

 Rydym hefyd yn cynnig llinell gymorth 24 awr rhad ac am ddim ble mae aelodau yn cael hanner awr o gyngor ar unrhyw fater nad yw’n gysylltiedig â gwaith. Mae ein rhwydwaith o gynghorwyr yn cynnig cyngor cyfrinachol ar gyfraith troseddol, niwsans a thresmasu ac amrywiaeth fawr o faterion cyfreithiol eraill. Os hoffech chi ddefnyddio’r llinell gymorth ffoniwch 0800 709 007.  Gall defnyddio cyfreithiwr y tu allan i’r panel cymeradwy o gyfreithwyr olygu fod ffïoedd neu gostau yn cael eu tynnu o unrhyw iawndal yr ydych yn ei dderbyn. Gall hyn fod hyd at 25% - felly os ydych yn derbyn £10,000 o iawndal ond yn defnyddio cyfreithiwr ar y stryd fawr, maent yn cael tynnu hyd at £2,500 o’ch harian. 

 *I ddarganfod pa gyfreithiwr y mae eich cangen chi wedi’i chlustnodi iddo, cysylltwch â’ch swyddfa leol.