CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Gwasanaethau Cyfreithiol

Andy Richards, ysgrifennydd Unite Cymru   

Mae pleser mawr gen i’ch croesawu at wefan Gwasanaethau Cyfreithiol Unite Cymru. Ar y tudalennau hyn byddwch yn dod o hyd i wasanaethau defnyddiol iawn sydd ar gael i chi. 

Mae ein cyfreithwyr panel, Leo, Abse a Cohen, Undeb Thompsons a Walkers yn cynnig ansawdd gwasanaeth ac yn darparu arbenigedd mewn amrywiaeth o faterion a fydd o fantais mawr i chi fel aelod. Nod Unite Cymru yw eich darparu gyda’r gwasanaethau a’r cymorth gorau sydd ar gael, a chynhelir cyfarfodydd rheolaidd gyda’n cwmnïau o gyfreithwyr er mwyn sicrhau hyn drwy adolygu darpariaeth eu gwasanaethau a sut y gallwn wella’r gwasanaeth hwn yn barhaus fel aelod rydym yn ei werthfawrogi.  

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch, mae croeso o chi gysylltu â’n cyd-drefnydd cyfreithiol rhanbarthol a chyswllt a fydd yn mwy na bodlon i’ch helpu.    

Amanda Thornton, cyd-drefnydd cyfreithiol rhanbarthol a chyswllt 

Rydw i’n hapus iawn i gyflwyno fy hun fel cyd-drefnydd cyfreithiol rhanbarthol a chyswllt ar gyfer Cymru. Rhan o’m cyfrifoldeb allweddol yw ymddwyn fel cysylltiad effeithiol rhwng aelodau a chyfreithwyr undeb Cymru ar ran yr ysgrifennydd rhanbarthol ac ymddwyn fel pwynt cyswllt ar gyfer pob darparwr gwasanaeth cyswllt er mwyn hyrwyddo’r gwasanaethau y mae eich pecyn aelodaeth yn eu rhoi. 

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch, cysylltwch â fi os gwelwch yn dda. Rydw i yma i’ch helpu:  

Ffôn: 01792 343189  

Ebost: wales.legal@unitetheunion.org   

Gwasanaethau Cyfreithiol  Darperir ein gwasanaethau cyfreithiol i gyd gan ein cyfreithwyr panel sydd yn arbenigwyr yn eu maes. Mae’r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys: 

Gwasanaethau Aelodau  

Mae Unite mewn partneriaeth gydag amrywiaeth o ddarparwyr cyswllt yn cynnig disgowntiau gyda phartneriaid ariannol, iechyd, teithio ac adwerthu. Am ragor o wybodaeth gweler y dudalen  hon.

unite4jobs_220pxl_3