CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Cysylltwch â Unite yng Nghymru

Cyffredinol: wales@unitetheunion.org

Aelodaeth: membership.wales@unitetheunion.org  

Yr Wasg: Wales.Press@unitetheunion.org

cyfreithiol: wales.legal@unitetheunion.org
.

Ysgrifennydd Cymru – Andy Richards

Swyddfa Rhanbarthol Cymru
1 Heol y Gadeirlan
Caerdydd  CF11 9SD
Ffôn: 02920 394 521
Ffacs: 02920 390 684

Swyddfeydd Ardal

Bangor
30 Stryd Dean
Bangor
LL57 1UR
Ffôn: 01248 362 098
Ffacs: 01248 371 323

Caerdydd
1 Heol y Gadeirlan
Caerdydd  CF11 9SD
Ffôn: 02920 394 521
Ffacs: 02920 390 684

Y Fflint
64 Stryd Caer
Y Fflint
CH6 5DH
Ffôn: 01352 733 611 or 0845 604 6386
Ffacs: 01352 734885

Aberdaugleddau
Stryd Robert   
Aberdaugleddau
SA73 2HS
Ffôn: 01646 690618
Ffacs:  01646 698030

Pontypŵl
3-3a High Street
Pontypŵl
Torfaen
NP4 6EY
Ffôn: 01495 762222
Ffacs: 01495 762223

Abertawe
19 High Street   
Abertawe
SA1 1LF
Ffôn: 01792 472410
Ffacs: 01792 644410