CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Calendr Cydraddoldeb

Ionawr 
27 Ionawr                               Diwrnod Cofio’r Holocost 

Chwefror 
23 February                           Diwrnod Gweithio eich Oriau Iawn 

Mawrth 
8 Mawrth                                Diwrnod Rhyngwladol Menywod  
21 Mawrth                              Diwrnod Rhyngwladol Rhoi Diwedd ar Wahaniaeth Hiliol  

Ebrill
28 Ebrill                                 Diwrnod Cofio Gweithwyr 

Mai 
1 Mai                                      Diwrnod Gweithwyr Rhyngwladol  
17 Mai                                    Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia (IDAHO)


Hydref 
1 - 31 Hydref                          Mis Hanes Pobol Dduon 
1 Hydref                                 Diwrnod Pobl Hŷn 
7 Hydref                                 Diwrnod y Byd ar gyfer Gwaith Gweddus 

Tachwedd
20 Tachwedd                         Diwrnod Cofio Rhyngwladol Pobl Trawsryw  
25 Tachwedd                         Dweud Na i Trais yn erbyn Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 
22 Tachwedd - 22 Rhagfyr    Mis Anabledd
 


Rhagfyr
1 Rhagfyr                               Diwrnod HIV/AIDS y Byd 
3 Rhagfyr                               Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl 
10 Rhagfyr                             Diwrnod Hawliau Dynol