CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Cydraddoldeb

Mae cydraddoldeb wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn Unite yng Nghymru. Fel undeb masnach, mae’r frwydr i roi diwedd ar wahaniaethu yn y gweithle a’r gymdeithas ehangach wrth graidd ein sefydliad. 


Mae Unite Cymru yn eirioli hawliau LHDT, atal gwahaniaethu oherwydd oedran, dêl gwell ar gyfer pobl iau, hawliau menywod, tegwch ac urddas i bobl anabl, cyfiawnder i weithwyr ymfudol, diwedd i ragfarn yn erbyn pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig, a llawer mwy. Rydym hefyd yn ymroddedig i amrywiaeth fwy o gynrychiolaeth ar bob lefel o fywyd yng Nghymru. 

Yn ganolog i strwythurau Unite Cymru yw ein Pwyllgorau Cydraddoldeb:
  • Aelodau Ymddeoledig
  • Aelodau Iau (Dan 30 oed) 
  • Aelodau sy’n Fenywod 
  • Aelodau Duon a Lleifrifoedd Ethnig
  • Aelodau LHDT
  • Aelodau Anabl
 
Mae ymghyrchoedd cydraddoldeb Unite Cymru yn arwain ar nifer o ymgyrchoedd – o brentisiaethau o safon da i bobl ifanc i ofal pobl hŷn a brwydro llywodraeth y DU dros doriadau sy’n bwrw menywod fwyaf – materion nad ydynt yn stopio wrth ddrws y swyddfa neu glwyd y ffatri, ond sy’n cael effaith ar ein bywydau dyddiol ble bynnag ‘rydym yn byw yng Nghymru.