CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Beth rydym yn wneud

Fel prif undeb masnach, mae cynrychioli ein haelodau yn y gweithle wrth ein craidd ond rydym hefyd yn darparu nifer o wasanaethau allweddol a chyfleoedd eraill ar gyfer ein haelodau.  

Mae’r undeb hefyd yn darparu nifer o gyrsiau addysg ar gyfer aelodau o hyfforddiant cynrychiolwyr undeb, i iechyd a diogelwch, cyfraith cyflogaeth a threfnu ymgyrchoedd. 

Gallwch lawrlwytho’r rhestr lawn o gyrsiau yng Nghymru ar gyfer 2012 yma. 

Anogir cynrychiolwyr gweithle Unite i gymryd mantais o’n rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr er mwyn cyflawni’ch rôl yn effeithiol. Conglfaen ein darpariaeth yng Nghymru yw’r Cwrs Tystiolaeth Rhagarweiniol i Gynrychiolwyr Gweithle Unite. Dylai pob cynrychiolydd Unite fynychu’r cwrs 10 diwrnod, a gynigir gennym ar sail diwrnod astudio. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion neu i archebu lle. 

Fel undeb masnach ein prif rôl yw i gefnogi ein haelodau ar faterion cyflogaeth, fodd bynnag mae gan undebau masnach rôl llawer mwy i chwarae fel rhan o’r gymdeithas ehangach – gall ein haelodau weithio mewn gweithle ond maent yn byw mewn cymuned leol.  

Mae Unite yn ymgyrchu ar a dros nifer o faterion sy’n bwysig i’n haelodau, eu teuluoedd a’u ffrindiau – yn erbyn cyflog rhanbarthol a’r agenda cynilo o doriadau ac o blaid y polisïau economaidd a chymdeithasol sy’n fanteisiol i’n swyddi, cymunedau a’n gwlad. Nid ydym yn syml eisiau creu gweithle gwell, ond hefyd eisiau creu cymdeithas well ar gyfer heddiw a’r dyfodol. 

Am ragor o wybodaeth ar ymgyrchoedd Unite Cymru, gweler ein tudalen ymgyrchoedd ac i gynyddu ymwybyddiaeth o fraich wleidyddol ein gwaith diwydiannol gweler y dudalne wleidyddol a pholisi.