CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Am Unite Cymru

Andy Richards yw Ysgrifennydd Rhanbarthol Unite Cymru, ac er ei fod yn seiliedig yn swyddfa Caerdydd, mae’n ymweld yn rheolaidd â swyddfeydd ac aelodau ar hyd a lled y wlad.

Mae gan Unite Cymru dîm solid o swyddogion rhanbarthol sy’n gweithio’n galed ymhob maes ac mewn amrwyiaeth o lefydd gwaith a diwydiannau ar hyd a lled Cymru. 

Am unrhyw ymholiadau neu wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r wasg, ymgyrchoedd a chyfathrebu cysylltwch â’n Cydgysylltydd Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd, Hannah Blythyn ar Wales.Press@unitetheunion.org 

Mae gan Unite Cymru strwythur a arweinir gan aelodau, gyda’n pwyllgorau gweithredu rhanbarthol, diwydiannol, cydraddoldeb, gwleidyddol ac ardal wrth ei galon. Mae’r pwyllgorau hyn yn helpu i sefydlu cyfeiriad diwydiannol a gwleidyddol yr undeb gan sicrhau bod dylanwad gan ein haelodau ar bob lefel o waith yr undeb.