CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Cymru - Cymraeg


Mae Unite yn gweitho ac yn ymgyrchu ar gyfer dêl gwell i’n haelodau yng Nghymru – yn y gweithle, y gymuned UniteWalesCym ehangach a gyda Llywodraeth Cymru. 


Rydym yn ymwymedig i ‘wneud i ddatganoli weithio’ i bobl sy’n gweithio, yr economi yng Nghymru a Chymru gyfan.

 

Pam ymuno â Unite Cymru?

Mae angen undeb masnach ar unrhyw un sy’n mynd i’r gwaith ac sydd ag ots am eu cyflog a’u telerau gwaith, eu hawliau gwyliau, pensiwn ac ati. Drosodd a throsodd, caiff ei gadarnhau bod gweithwyr mewn gweithle ag undeb yn derbyn cyflog a thelerau gwaith llawer gwell na’r rheiny nad ydynt mewn undeb. Mae hawl gennych ymuno ag undeb masnach os ydy’ch cyflogwr yn cydnabod undebau masnach yn ffurfiol neu os oes undeb yn trefnu o fewn eich gweithle. 

Fel aeload o Unite yng Nghymru, bydd gennych swyddfa yn eich hardal leol bob amser a swyddog penodol i’r gwaith ‘rydych yn ei wneud – ein haelodau yw ein blaenoriaeth a’n blaenoriaeth yw gwneud ein gorau glas i’n haelodau. 

Ond nid oes rhaid i chi fod yn gweithio er mwyn bod yn rhan o’n teulu undeb. Gallwch fod yn Aelod Cymunedol o Unite – ffordd wych o gael y gefnogaeth o fod yn rhan o undeb a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd os nad ydych yn y gwaith ar hyn o bryd, os ydych wedi ymddeol neu os ydych yn fyfyriwr.  

Ymunwch â Unite Cymru yma

A ydych yn aelod yn barod?  

Fel aelod o Unite, mae gennych hawl i gynrychiolaeth rhad ac am ddim a chyngor cyfreithiol lle bo’i angen. Mae hyn perthyn y tu fewn a’r tu allan i’r gweithle a gallai helpu gyda materion cyflogaeth, niwed personol, ewyllysiau, trosglwyddebu a mwy.  

Mae Unite hefyd wedi diogely deliau ardderchog ar gyfer aelodau o ran teithio, yswiriant a llawer mwy.Unite Cymru,  Swyddfa Rhanbarthol Cymru1 Heol y Gadeirlan, Caerdydd  CF11 9SD

Ffôn: 02920 394521, Ffacs: 02920 390684

Cyffredinol: wales@unitetheunion.org

Yr Wasg:  wales.press@unitetheunion.org